Een kijkje op een behandelafdeling voor asielzoekers

Asielzoekers starten meestal op de opnameafdeling, omdat er sprake is van een (dreigende) crisis en daarmee behoefte aan intensieve zorg. Wanneer de patiënt is gestabiliseerd, gaat deze in fasen naar afdelingen met minder intensieve zorg: afdeling West 6 voor behandeling van andere psychische problematieken en Huize de Beuk voor resocialisatie. Bij terugkeer naar een COA-locatie is ambulante begeleiding van het Ambulant Transcultureel Team mogelijk als nazorg.

Beeld: ©CTP Veldzicht
De huiskamer van afdeling West 3.

Over de patiënten op deze afdeling

Asielzoekers kampen vaak met een psychiatrische aandoening, een (vermoeden van) posttraumatische stressstoornis of depressieve symptomen. Dat kan komen door ervaringen in het land van herkomst of door de vlucht naar Nederland. Gevoelens van verlies, eenzaamheid en verdriet tijdens de asielprocedure kunnen deze problemen extra aanwakkeren. De klachten uiten zich vaak in agressie naar zichzelf of anderen.

De behandeling richt zich eerst op het terugkrijgen van controle op het eigen gedrag. Daarna wordt in fasen getoetst hoe de patiënt omgaat met meer vrijheden in een minder gestructureerde omgeving. Daarbij wordt ook gekeken naar de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt in relatie tot de terugkeer naar een COA-locatie of het land van herkomst. Niet alleen wordt de draagkracht van de patiënt vergroot. Ook worden in samenwerking met ketenpartners plannen opgesteld, zodat op de vervolgplek risico’s beter kunnen worden ingeschat en escalatie kan worden voorkomen .

“We bieden zoveel mogelijk zorg op maat. Je moet dus kunnen werken in een grijs gebied. Een hecht en op elkaar ingespeeld team is daarbij belangrijk. De verschillende achtergronden van onze collega’s dragen daar zeker aan bij.”

Herman (58)

Werken op deze afdeling

Functies en diensttijden op de afdeling West 3 
Functies
Diensttijden voor sociotherapeuten

Dagelijks
07.00 - 15.00 uur
14.00 - 22.00 uur

  • Beeld: ©CTP Veldzicht

    Het buitenterrein dat hoort bij de afdelingen West 3 en 4