Flink verbouwen terwijl de winkel gewoon open blijft

Verhalen uit Veldzicht

Veldzicht in Balkbrug is al ruim 125 jaar oud en niet meer weg te denken uit deze regio. In de afgelopen jaren heeft de kliniek een succesvolle transformatie ondergaan van tbs-instelling tot centrum voor transculturele psychiatrie. Het Ommen Hardenberg Magazine geeft via enkele verhalen een inkijkje in het reilen en zeilen binnen en buiten de hekken van Veldzicht. Ditmaal aandacht voor de veelheid aan huisvestingsprojecten die al gerealiseerd zijn of aanstaande zijn.

Beeld: ©CTP Veldzicht

Wie als voorbijganger vanaf de Ommerweg een blik werpt op het terrein van Veldzicht, ziet vooral het herkenbare en statige entreegebouw dat ogenschijnlijk niet is veranderd gedurende vele decennia. Toch is er in de loop der jaren – en zeker recent – veel gewijzigd binnen de hekken van het uitgestrekte terrein van Veldzicht. Vanwege het gesloten karakter van de instelling krijgt de buitenwacht weinig mee van de renovaties, verbouwingen en nieuwbouwprojecten. Alle reden dus om wat meer openheid te geven over wat zich op dit gebied allemaal afspeelt.

Doorstart in 2016

“Je zou kunnen zeggen dat we als Veldzicht flink aan het verbouwen zijn, terwijl de winkel gewoon openblijft”, stelt René Tingen, manager Integrale Veiligheid en Huisvestingsprojecten van Veldzicht. “Door de onzekerheid die er enkele jaren geleden was – het leek er immers op dat Veldzicht zou gaan sluiten – is er jarenlang niet of nauwelijks onderhoud gepleegd op het terrein. Nadat we in 2016 een doorstart hebben gemaakt als centrum voor transculturele psychiatrie is er veel gebeurd op het gebied van huisvesting.”

Voorheen was Veldzicht een tbs-kliniek met één (hoog) beveiligingsniveau voor het gehele terrein. Nu is de kliniek gespecialiseerd in het behandelen van patiënten van niet-Westerse achtergrond, die te kampen hebben met uiteenlopende en vaak complexe psychiatrische problematiek. Voor de patiënten die op strafrechtelijke titel en dus gedwongen in Veldzicht zitten, geldt nog steeds het hoge beveiligingsniveau. Voor de vreemdelingen die op basis van een bestuursrechtelijke titel in de kliniek verblijven, geldt een iets minder streng beveiligingsniveau. Om de doelgroepen letterlijk te kunnen scheiden, zijn extra hekwerken geplaatst op het terrein.

Beeld: ©CTP Veldzicht

Lange lijst aanpassingen

Het aanbrengen van extra hekwerken – voor een deel afkomstig uit de in 2014 gesloten tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken – is één van de zaken op de lange lijst met gerealiseerde aanpassingen, renovaties en verbouwingen gedurende de tijd dat Veldzicht dienst doet als centrum voor transculturele psychiatrie. De lijst is te lang om hier in zijn geheel te noemen, maar omvat onder andere de realisatie van extra beveiligde kamers ter vervanging van de separeercellen, nieuwe keukens op de woonafdelingen en het schilderen en opknappen van een groot deel van de bestaande panden.

De lijst met de vanaf dit jaar nog te realiseren zaken op het gebied van huisvesting is eveneens omvangrijk. Een greep: verbouw van de hoofdingang, gescheiden looproutes voor patiënten van de twee beveiligingsniveaus, verbouw van de grote keuken, realisatie van een nieuw multifunctioneel sportcourt en een beweegtuin voor patiënten, vervanging van alle sloten van patiëntenkamers, een nieuwe brandmeldinstallatie en uitbreiding van de ruimte voor de medische dienst.

Landschapsarchitect

Bij de huisvestingsplannen is er ook oog voor de natuur. Tingen: “Een landschapsarchitect zorgt ervoor dat dit belangrijke aspect niet vergeten wordt. Zo worden er nieuwe bomen en struiken geplant. Er wordt gekeken of het mogelijk is om op het terrein het oude karakter van rond 1900 te laten terugkeren door oude lanen in ere te herstellen. Bij het realiseren van groene aanplant is uiteraard ook aandacht voor de veiligheid. Het is van belang dat onze beveiligingscamera’s zicht hebben over het hele terrein.” De beveiliging wordt vanzelfsprekend niet vergeten bij de verbeterslag die Veldzicht momenteel doormaakt. “Alle analoge camera’s zijn vervangen door digitale camera’s, met scherper beeld en meer mogelijkheden. Bovendien worden er extra camera’s geplaatst”, weet Tingen.

Bouwvakkers

Bouwen terwijl Veldzicht gewoon open is, vraagt de nodige aandacht en afstemming. Zeker binnen de bijzondere, beveiligde setting van Veldzicht. “Denk alleen al aan de bouwvakkers die over de vloer komen en allerlei gereedschappen meenemen. Vanuit het oogpunt van veiligheid wordt iedereen gescreend die bij ons aan de slag gaat. Bouwbedrijven krijgen vooraf voorlichting. Wat voor patiënten zitten er bij ons, wat mogen de bouwvakkers wel en niet doen? Alle werkzaamheden gebeuren ook altijd onder begeleiding van ons beveiligingspersoneel.”

René Tingen is blij met alle aanpassingen die gedaan zijn en nog op stapel staan bij Veldzicht. “Voor het welzijn en de veiligheid van onze patiënten is een prettige en overzichtelijke leefomgeving van groot belang. Daarbij hebben we ook oog voor de culturele achtergronden van onze patiënten. Hier verblijven immers personen uit alle hoeken van de wereld. Door ervoor te zorgen dat bewoners zich hier thuis en op hun gemak voelen, is de kans dat de behandeling succesvol is een stuk groter. Daarin speelt huisvesting een belangrijke rol.”

Nieuwbouwproject: drie nieuwe panden

Met een nieuwbouwproject gaat dit jaar de laatste fase van de omvangrijke huisvestingsplannen van Veldzicht in. “Er komen drie nieuwe gebouwen die het voor ons mogelijk maken om nog beter ons werk te doen”, stelt René Tingen. “Zo komt er een nieuw gebouw voor de dagbesteding van onze patiënten, komt er een nieuw pand voor facilitaire diensten en wordt er een nieuw inkomstengebouw gerealiseerd.”

“In dit inkomstengebouw waar alle nieuwe patiënten worden ontvangen, wordt het een stuk eenvoudiger om de patiënten van de twee verschillende beveilingsniveaus te scheiden. Zo zijn er aparte spreekkamers en wachtruimten. Het fouilleren en visiteren, om te controleren of patiënten verboden of gevaarlijke spullen bij zich hebben, gaat ook gebeuren in het nieuwe gebouw.”

De nieuwbouw krijgt – gezien vanaf de Essenlaan – een plek direct achter het bestaande magazijn. “Grotendeels uit het zicht voor de bewoners van de Essenlaan. We hebben hen natuurlijk tijdig betrokken en netjes geïnformeerd over onze bouwplannen”, vertelt Tingen. Het nieuwe gebouw voor facilitaire diensten krijgt onder andere een milieustraat waar gescheiden afval wordt opgeslagen. Tingen: “Daarbij kunnen we ook patiënten inzetten. Voor hen een mooie en nuttige vorm van dagbesteding. Daarnaast komt er dus een nieuw gebouw voor de dagbesteding, dat gebruikt kan worden voor hout- en metaalwerkzaamheden.”

Bij de nieuwbouw is er vanzelfsprekend aandacht voor duurzaamheid. “Zo krijgen de gebouwen zonnepanelen om hun eigen energie te kunnen opwekken.” Wanneer de eerste schep in de grond gaat, kan Tingen nog niet aangeven. Onder andere de coronacrisis zorgt voor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden.

Dit artikel verscheen ook in het Ommen Hardenberg Magazine dat via enkele verhalen een inkijkje geeft in het reilen en zeilen binnen en buiten de hekken van Veldzicht.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.